Tweede en derde trans

56 METER - TWEEDE TRANS - 251 TREDEN

De tweede trans markeert de overgang van vierkante naar achtkantige bouw, van een gesloten naar een meer open karakter van de toren. Als u op de uurwerkzolder staat en om u heen kijkt ziet u de met koper beklede ‘poten’ waarmee de houten torenspits als het ware in de stenen onderbouw is gefixeerd.
De twee klokken zijn eind vorige eeuw na een restauratie aan het carillon toegevoegd en slaan op het hele en halve uur. Het uurwerk was vroeger veel groter en bevond zich in het tweede vierkant ter hoogte van de huidige vlaggenzolder.

Tijdens het beklimmen van de toren eindigt hier de toegang voor het publiek.


68 METER - DERDE TRANS - 311 TREDEN

De torenwachter spiedde in vroeger tijden de horizon af naar verdachte zaken. Via een uitgekiend signaleringssysteem gaf hij zijn bevindingen dan door naar beneden. Bij brandalarm bijvoorbeeld blies de wachter op zijn hoorn en klepte hij een klok. Deze signalen hielden aan zolang de brand vanaf de toren zichtbaar was. Trad de brand bij duisternis op, dan werd aan díe zijde van de toren waar de brand werd waargenomen een lantaarn opgehangen. Later kwam daar nog een vlag bij. Jan Koop Sjoerts was de laatste torenwachter van Groningen en hield er begin vorige eeuw mee op. Zijn woning bevond zich aan de voet van de toren, maar het grootste deel van de tijd kon je hem hier boven op de toren vinden.


HET CARILLION

Al in de vroege zestiende eeuw hing er een carillon in de toren met hetzelfde doel als tegenwoordig: het bespelen ervan op speciale en meestal belangrijke gelegenheden. Bij de brand van 1577 verloor de toren zijn carillon omdat de 17 beiaardklokken naar beneden vielen. Pas in 1661 wordt een nieuw carillon besteld bij de firma Hemony in Amsterdam. Het moest een carillon worden ‘zo mooi en schoon als nergens in Nederland wordt gevonden’, aldus de overlevering. Na de restauratie in 1984 bestaat het carillon nu in totaal uit 52 klokken. Een aantal luiklokken, die zich veertig meter lager bevinden, zijn met het carillon verbonden en kunnen eveneens door de beiaardier worden bespeeld.

Deel deze pagina