Bijzonder kunstwerk op kerkhof Woltersum

woensdag 31 oktober 2012

Op het kerkhof van Woltersum is onlangs het kunstwerk ‘The Last Will and Testament of Stoffer Jan Reinders’ opgeleverd. Het kunstwerk is gemaakt door Paul Perry (Londen, 1956).

Voor Perry vormde een opmerkelijk opschrift van een grafsteen op het kerkhof de aanleiding voor het ontwikkelen van een even opmerkelijk kunstwerk. Op de steen wordt het overlijden herdacht van twee broers die, getuige het opschrift, van hun ouders dezelfde, weinig voorkomende voornaam 'Stoffer Jan' hadden gekregen. Uit de respectievelijke geboorte- en sterfdata op de steen vermeld, kan worden opgemaakt dat de jongste broer korte tijd na het overlijden van zijn oudere broer is verwekt.

Geraakt door dit gegeven heeft de kunstenaar een werk ontworpen: een nieuwe bronzen zerk met de tekst van het testament van een nog-niet-bestaande Stoffer Jan in opgehoogd reliëf. In de zerk is een zwaard met de naam ‘Widdershins’ gestoken, wat 'tegen de keer' betekent of specifieker: 'bewegend tegen de richting van de zon in'. Paul Perry's werk is onaf, tot het moment dat de toekomstige Stoffer Jan Reinders sterft met een valide wilsbeschikking die één enkele levende erfgenaam aanwijst waaraan het zwaard zal toevallen.

Het kunstwerk maakt deel uit van het project ‘Op Hoogte Gedacht’, een project van de Stichting Groninger Kerken rond beeldende kunst op kerkhoven. Het project startte in 2004, met als doel historische Groninger kerkhoven op een bijzondere manier onder de aandacht te brengen. Het kunstwerk van Perry is het laatste werk uit het project.

www.groningerkerken.nl
 

Deel deze pagina