Wadden

De Waddenzee hoort thuis in de top van de door Unesco uitverkoren Werelderfgoederen. Het is na het Alpengebied de grootste aaneengesloten wildernis van Midden Europa en het Groningse deel is nog het meest ongerept. Het gebied is van internationaal belang omdat het een kraamkamer is voor de Noordzee en een rust-, rui-, voedsel- én broedgebied voor miljoenen (trek)vogels. Bovendien is het waddengebied een perfecte habitat voor zeehonden. De bij eb drooggevallen zandbanken zijn veilige plekken om te rusten of om jongen te zogen.

Natuurkrachten zijn dominant in het waddengebied. Eilanden en zandplaten schuiven jaarlijks een paar meter op omdat de zee elk tij opnieuw bergen zand meesleept. Aan de landskant zijn de afgelopen eeuwen hele dorpen onder de golven verdwenen. Maar de mensen vochten terug en bouwden wierden en dijken.


Waddenzee Werelderfgoed

De Waddenzee is in juni 2009 door UNESCO tot Werelderfgoed verklaard. Er bevinden zich ruim 10.000 soorten dieren, van groot tot klein, en zo’n 250 plantensoorten onder en vlak boven de waterspiegel van de Waddenzee. Deze zijn niet direct zichtbaar, maar door de unieke natuur en veelheid aan biotopen staat de Waddenzee is hetzelfde rijtje als de Grand Canyon in de Verenigde Staten en het Great Barrier Reed in Australië.


Het binnendijks kustgebied

In het binnendijks gelegen kunstgebied is het ideaal fietsen en wandelen door het open polderlandschap met uitgestrekte akkers, voormalige zeedijken, monumentale boerderijen en eeuwenoude wierdendorpen. Het gebied kenmerkt zich door openheid, rust en ruimte zoals die elders vrijwel verloren is gegaan. Het gebied is rijk aan cultureel-historisch erfgoed waaronder de typische Groningse borgen en kent verrassend veel inspirerende plekken.


Het buitendijks getijdengebied

De Groninger waddenkust strekt zich uit tussen het Lauwersmeer en de Eemshaven en beslaat een lengte van maar liefst 34 kilometer. Het langgerekte buitendijks getijdengebied met haar kwelders en wadvlaktes is beroemd om de grote aantallen wad- en watervogels in trektijd en winter, maar laat ook op indrukwekkende wijze zien hoe natuur, planten en dieren zich constant aanpassen aan de wisselende landschappen in een gebied waar zoet en zout water elkaar vinden.


Pieterburen

Het Groningse dorpje Pieterburen is voornamelijk bekend door het Zeehondencentrum waar zieke zeehonden worden opgevangen en verzorgd. Daarnaast is in Pieterburen het startpunt van het Pieterpad, de 480 kilometer lange wandelroute door Nederland, te vinden. De wadloper komt in Pieterburen ook aan zijn trekken. Vanuit het dorpje starten verschillende wadlooptochten: van een korte wandeling over het wad tot een wandeling over de bodem van de zee naar Schiermonnikoog. Domies’ Toen, de tuin van de dominee met een groot aantal zeldzame planten, paddenstoelen, vlinder en vogels en de historische kerk zijn ook een kijkje waard


Wadlopen

Een klassieke activiteit in het waddengebied is het wadlopen. Bij laagwater kan er vanaf het vaste land per voet overgestoken worden naar Waddeneilanden. Er worden vanuit o.a. Pieterburen en Lauwersoog wadlooptochten georganiseerd op verschillende niveaus: van zwerftochten over het wad tot tochten waar de oversteek naar Waddeneilanden wordt gemaakt.

Deel deze pagina